© Copyright I Love Los Angeles. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (ilovelosangeles.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij I Love Los Angeles of zijn gelicenseerd aan I Love Los Angeles.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Los Angeles of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© I Love Los Angeles”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Bij publicaties op websites en in apps dient de tekst te worden voorzien van een link naar onze website https://www.ilovelosangeles.nl.

I Love Los Angeles voert het beheer over de pagina’s op deze website en alle andere websites binnen het netwerk van I Love Stedentrips. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Logo’s en Beeldmerk

Het is niet toegestaan de beeldmerken en logo’s van alle websites binnen het netwerk van I Love Los Angeles en I Love Stedentrips te gebruiken in welke vorm dan ook.

Voor vragen en opmerkingen verwijzen wij u naar ons contactformulier.